top of page
bgImage

STATSIONAARSED SÜSTEEMID

Süsinikdioksiid-, pulber-, vaht-, aerosoolsüsteemid

Statsionaarsed süsteemid

Meie ettevõte teostab iga-aastast ülevaatust, tehnilist hooldust ja remonti järgnevatele statsionaarsetele tulekustutussüsteemidele:

 • Kõrgsurve süsihape tulekustutussüsteemid;

 • Madalsurve süsihape tulekustutussüsteemid;

 • Pulber tulekustutussüsteemid;

 • Pulber tulekustutussüsteemid Unitor;

 • Vaht tulekustutussüsteemid;

 • Aerosool tulekustutussüsteemid;

 • Veeudu niisutussüsteemid.

Eespool toodud süsteemide ülevaatus võib hõlmata järgmisi töid:

 • Kustutusaine taseme mõõtmine terasballonides;

 • Vahutekitajate laboratoorne analüüs;

 • Survekatsetamised;

 • Tulekustutite metallkorpuste ja katrtridžite defektoskoopia, puhastus ja ülevärvimine;

 • Kollektorite ja süsteemi liinide survetest;

 • Klappide ja käivitusmehhanismide rikete avastamine ja tehniline hooldus.

Töid teostatakse SOLAS konventsiooni, tuleohutussüsteemide koodeksi, IMO resolutsioonide ja tootjate instruktsioonide alusel. 

Tööde teostamiseks on rahvusvaheliste klassifikatsiooniühingute ja siseriiklike veeteede ametite luba.

Teenust osutatakse 24 tundi ööpäevas, 7 päeva nädalas ja 365 päeva aastas.

KASKAD
bottom of page