top of page
bgImage

HINGAMISAPARAAT

Hingamisaparaadid ja isepäästjad

Hingamisaparaat

Meie ettevõte teostab iga-aastast ülevaatust, tehnilist hooldust ja remonti järgmiste tootjate hingamisaparaatidele ja evakuatsioonimaskidele:Scott Health & Safety (Ühendkuningriik)

  • Scott Health & Safety (Ühendkuningriik)

  • Dräger Safety (Saksamaa)

  • Interspiro (Rootsi)

  • MSA Auer (Saksamaa)

  • ja teiste.

Eespool toodud seadmete ülevaatus võib hõlmata järgmisi töid:

  • Survekatsetamised;

  • Metallballoonide defektoskoopia, puhastus ja ülevärvimine;

  • Ventiilide ja hapnikuvarustussüsteemide rikete avastamine ja tehniline hooldus.

Töid teostatakse SOLAS konventsiooni, tuleohutussüsteemide koodeksi, IMO resolutsioonide ja tootjate instruktsioonide alusel. 

Teostatakse hooldust ja remonti ka järgmistele õhkkompressoritele:

  • BAUER Compressor (Germany)

Tööde teostamiseks on rahvusvaheliste klassifikatsiooniühingute ja siseriiklike veeteede ametite luba.

Teenust osutatakse 24 tundi ööpäevas, 7 päeva nädalas ja 365 päeva aastas.

MSAAUER
Drager
Sperian
Sabre
Bauer
Interspiro
bottom of page