top of page
vēsture
bgImage

Läti, Leedu, Eesti

Harbour Enterprise Group

Tänasel päeval kuuluvad kontserni Harbour Enterprise koosseisu:

 • Läti - Harbour Enterprise SIA (1999, emaettevõte)

 • Struktuuriüksused asuvad Riias, Ventspilsis ja Liepājas

 • Eesti - Harbour Enterprise OÜ (2007, Tallinn, tütarettevõte)

 • Leedu - Harbour Enterprise UAB (2007, Klaipeda, tütarettevõte)

 Harbour Enterprise Group

Peamised tegevussuunad:

 • Tuletõrje- ja päästevahendite ülevaatus ja remont;

 • Pääste- ja valvepaatide, veeskamisseadmete ning kraanade ülevaatus ja remont;

 • Mõõteseadmete (gaasianalüsaatorid, UTI Meters, alkomeetrid) ülevaatus ja remont;

 • Laevameeskondade varustamine toiduainetega, bonded stores, materiaal-tehniliste kaupadega, varuosadega jm;

 • Laevade väikeremondi organiseerimine.

Kontserni Harbour Enterprise strateegia:

 • Meie tegevus on suunatud klientide soovide mõistmisele ja täitmisele;

 • Meie kliendid on meie partnerid;

 • Meie edu alus on töö efektiivsuse tõstmise katkematu protsess;

 • Iga meie töötaja vastutab oma töö kvaliteedi eest;

 • Pidev täiustumine on meie organisatsiooni pikaajaline eesmärk;

 • Vastuvõetud otsused rajame andmete ja informatsiooni analüüsile.

Kaubatarnete ja teenuste osutamise piirkond:

 • Läti sadamad: Riia, Ventspils, Liepāja, Skulte, Salacgrīva, Mērsrags.

 • Eesti sadamad: Tallinn, Muuga, Paldiski, Sillamäe, Pärnu, Kunda.

 • Soome sadamad: Helsingi, Hamina, Porvoo, Kotka, Turu, Pori jt.

 • Leedu sadamad: Klaipeda, Būtingė.

Litsentsid ja sertifikaadid:

 • Riia, Liepāja ja Klaipeda aktsiisiladude tegevusluba;

 • Regionaalsete veeteede ametite ja rahvusvaheliste klassifikatsiooniühingute sertifikaadid;

 • Bureau Veritas Quality väljastatud ISO 9001:2008 kvaliteedijuhtimissüsteemi sertifikaat;

 • Suurimate pääste- ja tuletõrjevarustuse tootjate sertifikaadid.

Töötajate kvalifikatsioon:

 • Töötajate väljaõpe suurimate pääste- ja tuletõrjevarustuse tootajate tehastes;

 • Töökogemus üle 10 aasta.

Tarnitavate kaupade ja osutatavate teenuste kvaliteet:

 • Kogu toodang vastab rahvusvahelistele standarditele;

 • Osutatavad teenused vastavad SOLAS konventsiooni ja rahvusvaheliste klassifikatsiooniühingute nõuetele, samuti siseriiklikele standarditele.

Klienditeeninduse aeg:

 • 24 tundi ööpäevas;

 • 7 päeva nädalas;

 • 365 päeva aastas.

Tehniline varustus:

 • Kvaliteetse teenuse osutamiseks vajalik kaasaegne sisseseade;

 • Kõikidele nõuetele vastavad ruumid;

 • Autotransport;

 • Sidevahendid.

Ajalugu

Ettevõte Harbour Enterprise SIA (end. Ostu Pakalpojumi SIA) asutati 1999. aasta septembris eesmärgiga osutada laevade tuletõrje- ja päästevahendite atesteerimise ja remondi teenust, tuginedes rahvusvahelise SOLAS konventsiooni ja IMO resolutsiooni nõuetele.

2001. aasta – toimus ettevõtete Оstu pakalpojumi SIA ja Branga serviss SIA ühinemine, mis võimaldas laiendada pakutavate teenuste valdkonda: organisatsioon sai võimaluse hakata varustama laevameeskondi materiaal-tehniliste kaupadega, toiduainetega ja uue päästevarustusega.

2002. aasta – toimus ettevõtte asutajaliikmete ja juhtkonna vahetus. Võeti kasutusele ISO 9001:2000 kvaliteedisüsteem.

2003. – 2004. aasta – toimus ruumide täielik renoveerimine ja osteti uued eurostandarditele vastavad tootmisseadmed. Erilist tähelepanu pöörati töötajate kvalifikatsiooni tõstmisele..

2005. aasta – avati aktsiisiladu Riias.

2007. aasta – asutati tütarettevõte Harbour Enterprise OÜ Tallinnas, Eestis. Tegevuse peasuund on merepäästevahendite kontroll. Ettevõttes võeti kasutusele ISO 9001:2000 kvaliteedisüsteem ja saadi Eesti Veeteede Ameti ning rahvusvaheliste klassifikatsiooniühingute sertifikaadid

– asutati ettevõte Harbour Enterprise UAB Klaipedas, Leedus. Tegevussuund on laevameeskondade varustamine toiduainetega, aktsiisi- ja materiaal-tehniliste kaupadega ja merepäästevahendite sertifitseerimise alane turustustegevus Leedus.

 

– loodi Harbour Enterprise SIA filiaal Liepājas, filiaali tegevusvaldkond on laevameeskondade varustamine toiduainetega, aktsiisi- ja materiaal-tehniliste kaupadega, tuletõrje – ja merepäästevahendite kontroll laevadel. Filiaali tunnustavad Läti Veeteede Amet ja rahvusvahelised klassifikatsiooniühingud.

2008. aasta – alustab tööd Harbour Enterprise SIA filiaal Ventspilsis. Tegevusvaldkond on laevameeskondade varustamine toiduainetega, aktsiisi- ja materiaal-tehniliste kaupadega ja merepäästevahendite sertifitseerimise alane turustustegevus Ventspilsi sadamas.

2009. aasta – kontsernis viidi läbi ümberatesteerimine ISO 9001:2008 kvaliteedisüsteemile.

2010. aasta – aktsiisiladude avamine Klaipedas ja Liepājas.

2011. aasta – saadi ettevõtte Deckma GmbH luba suitsuavastus- ja tulekahju häiresüsteemide kontrollimiseks.

2012. aasta – hakati osutama mõõteriistade hooldusteenust.

2014 – korraldati IMO sümbolite ja ohutusmärkide tootmine.

2018 - ettevõtete rühmas toimus ümberatesteerimine kvaliteedisüsteemi ISO 9001:2015 alusel.

Tänasel päeval töötab kontsernis Harbour Enterprise tulemuslikult ligemale 40 inimest.

bottom of page