top of page
bgImage

PÄÄSTEVARUSTUS

Päästevarustuse ja -süsteemide hooldus

PÄÄSTEMINE

PLATI

PÄÄSTEMINE PLATI

PÄÄSTE- JA PÄÄSTEPAATED

PÄÄSTE- JA PÄÄSTEPAATED

VEESKAMISSEADMED

 

VEESKAMISSEADMED

MUU

SEADMED

MUU SEADMED

Päästevahendid

SOLAS konventsiooni, rahvusvahelise päästevahendite koodeksi ja IMO resolutsioonide alusel teostavad kontserni Harbour Enterprise kõrgesti kvalifitseeritud töötajad kvaliteetselt ja operatiivselt hooldustööde kogumi järgmistele päästevahenditele ja –süsteemidele:

 • Päästeparved kaubalaevastikule;

 • Päästeparved jahtidele ja kaatritele;

 • Mereevakuatsioonisüsteemid (MES);

 • Hüdrostaatilised seadmed;

 • Täispuhutavad päästevestid;

 • Pääste- ja valvepaadid;

 • Veeskamisseadmed ja kraanad;

 • Päästerõngad ja -vestid;

 • Termokostüümid;

 • Lootsi- ja tormiredelid;

 • Nahapinna- ja termokaitsevahendid;

 • Dielektrilised vahendid;

 • Turvasüsteemid.

Tellimusi võetakse vastu ja täidetakse 24 tundi ööpäevas, 7 päeva nädalas ja 365 päeva aastas.

Meie ladudes Riias, Liepājas ja Tallinnas on alati olemas uued kaasaegsed päästevahendid Euroopa suurimatelt tootjatelt:

 • Päästeparved ja nende komponendid;

 • Individuaalsed päästevahendid (päästerõngad, -vestid, termokostüümid ja nende komponendid);

 • Pürotehnilised tooted ja signaalvahendid.

bottom of page