top of page
bgImage

TEHNILINE VARUSTAMINE

Kauba- ja sõjalaevade meeskondade tehniline varustamine

Tehniline varustamine

Kontsern Harbour Enterprise teostab kauba- ja sõjalaevade meeskondade varustamist kõige vajalikuga laeva elutegevuse kindlustamiseks:

 • Materiaal-tehnilise varustusega;

 • Laevamehhanismide varuosadega;

 • Päästevahenditega;

 • Tuletõrjeseadmetega;

 • Kaasaskantavate gaasianalüsaatoritega;

 • Pürotehniliste toodetega;

 • Kinnitusmaterjalidega;

 • Värvi- ja lakitoodetega;

 • Laevamäärete ja määrdematerjalidega;

 • Sildumisotstega.

 • Laevakeemiaga;

 • IMO sümbolite ja ohutusmärkidega.

Operatiivse ja kvaliteetse töö kindlustamiseks laevameeskondade varustamise alal on meie ettevõttel meie oma ladudes pidev toodangu varu. Kogu toodang vastab rahvusvahelistele standarditele, SOLAS konventsiooni nõuetele, IMO resolutsioonidele ja LSA koodeksile.

Varustusosakonna käsutuses on kaasaegsed mobiilside vahendid ning kauba- ja reisijateveo autopark, mis võimaldab täita meie klientide tellimused operatiivselt. Töid teostatakse otse laevaomanikega, kui ka agentuurettevõtete kaudu.

Tellimusi võetakse vastu ja esitatakse 24 tundi ööpäevas, 7 päeva nädalas, 365 päeva aastas. 

bottom of page