top of page
bgImage

STACIONĀRĀS SISTĒMAS

Ogļskābās gāzes, pulvera, putu, aerosolu sistēmas

Stacionārās sistēmas

Mūsu uzņēmums veic stacionāro ugunsdzēsības sistēmu ikgadējo pārbaudi, tehnisko apkopi un remontu:

 • Augstspiediena ogļskābās gāzes ugunsdzēsības sistēmas;

 • Zemspiediena ogļskābās gāzes ugunsdzēsības sistēmas;

 • Pulvera ugunsdzēsības sistēmas;

 • Pulvera ugunsdzēsības sistēmas Unitor;

 • Putu ugunsdzēsības sistēmas;

 • Aerosolu ugunsdzēsības sistēmas;

 • Ūdens miglas apūdeņošanas sistēmas.

Minēto sistēmu pārbaude var ietvert tālāk norādītos darbus

 • Ugunsdzēšanas līdzekļa līmeņa mērījumi tērauda balonos;

 • Putu veidotāju laboratoriskā analīze;

 • Hidrauliskās pārbaudes;

 • Ugunsdzēsības aparātu tērauda korpusu un kārtridžu defektoskopija, tīrīšana un krāsošana;

 • Kolektoru un sistēmu līniju appresēšana;

 • Ventiļu un iedarbināšanas mehānismu defektācija, tehniskā apkope.

Darbus veic saskaņā ar SOLAS konvenciju, Starptautisko ugunsdrošības kodeksu, IMO rezolūciju un ražotāju instrukcijām.

Darbu veikšanu ir apstiprinājuši Starptautiskie Jūras reģistri un Nacionālās Jūras administrācijas.

Pasūtījumus pieņem un veic 24 stundas diennaktī, 7 dienas nedēļā, 365 dienas gadā. 

KASKAD
bottom of page