top of page
vēsture
bgImage

Latvija, Lietuva, Igaunija

Harbour Enterprise Group

Šobrīd Harbour Enterprise uzņēmumu grupā ietilpst:

 • Latvija – Harbour Enterprise SIA (1999; vadošais uzņēmums)

 • Lietuva – Harbour Enterprise UAB (2007, Klaipēda, meitas uzņēmums)

 • Struktūrvienības atrodas Rīgā, Ventspilī un Liepājā

 • Igaunija –  Harbour Enterprise OU (2007, Tallina, meitas uzņēmums)

 Harbour Enterprise Group

Galvenie darbības virzieni:

 • Ugunsdzēsības un glābšanas līdzekļu pārbaude un remonts.
 • Glābšanas un dežurējošo laivu, nolaišanas ierīču un celtņu pārbaude un remonts.
 • Mēriekārtu (gāzes analizatori, UTI skaitītāji, alkometri) pārbaude un remonts.
 • Kuģu apkalpes apgāde ar pārtikas produktiem, muitas noliktavām, materiāltehniskajām precēm, rezerves daļām u. c.
 • Nelielu remontu organizēšana kuģiem.

Harbour Enterprise uzņēmumu grupas politika

 • Mūsu darbība ir vērsta uz klientu vēlmju izpratni un izpildi.

 • Mūsu klienti ir mūsu partneri.

 • Mūsu panākumu pamatā ir nepārtraukts darba efektivitātes uzlabošanas process.

 • Ikviens mūsu darbinieks ir atbildīgs par sava darba kvalitāti.

 • Nepārtraukta pilnveide ir mūsu organizācijas ilgtermiņa mērķis.

 • Mūsu pieņemtie lēmumi ir balstīti uz datu un informācijas analīzi.

Preču piegādes un pakalpojumu sniegšanas reģioni:

 • Latvijas ostas: Rīga, Ventspils, Liepāja, Skulte, Salacgrīva, Mērsrags.
 • Igaunijas ostas: Tallina, Mūga, Paldiski, Sillamē, Pērnava, Kunda.
 • Somijas ostas: Helsinki, Hamina, Porvo, Kotka, Pori u. c.
 • Lietuvas ostas: Klaipēda, Būtiņģe.

Licences un sertifikāti:

 • Licences akcīzes preču noliktavām Rīgā, Liepājā un Klaipēdā.
 • Reģionālo Jūras administrāciju un Starptautisko Jūras reģistru sertifikāti;
 • ISO 9001: 2008 Kvalitātes Sistēmas Bureau Veritas Quality sertifikāts.
 • Lielāko ugunsdzēsības un glābšanas iekārtu ražotāju sertifikāti.

Personāla kvalifikācija:

 • Personāla apmācība lielākajām glābšanas un ugunsdzēsības līdzekļu ražotnēm.

 • Darba pieredze 20 gadi..

Piegādāto preču un pakalpojumu kvalitāte:

 • Visa produkcija atbilst starptautiskiem standartiem.

 • Sniegtie pakalpojumi atbilst SOLAS konvencijas,

 • Starptautisko Jūras reģistru, kā arī nacionālo standartu prasībām.

Klientu apkalpošanas laiks:

 • 24 stundas diennaktī;

 • 7 dienas nedēļā;

 • 365 dienas gadā.

Tehnoloģiskais aprīkojums:

 • Modernas iekārtas, kas nepieciešamas kvalitatīva servisa sniegšanai.
 • Visām prasībām atbilstošas telpas.
 • Autotransports.
 • Sakaru sistēmas.

Vēsture

Harbour Enterprise SIA (iepriekš Ostu pakalpojumi SIA) ir dibināts
1999. gada septembrī, lai sniegtu kuģu ugunsdrošības līdzekļu atestācijas
un remonta pakalpojumus saskaņā ar Starptautiskās SOLAS konvencijas un IMO
rezolūciju prasībām.

2001. gads – notika uzņēmumu Оstu pakalpojumi SIA un Branga serviss SIA apvienošanās, kas ļāva paplašināt piedāvāto pakalpojumu klāstu: organizācija guva iespēju veikt kuģu apkalpes apgādi ar materiāltehniskām precēm, pārtikas produktiem, jaunām glābšanas iekārtām.

2002. gads – notika uzņēmuma dibinātāju un vadības maiņa. Tika ieviesta ISO 9001: 2000 Kvalitātes sistēma.

2003.–2004. gads – tika veikta pilna telpu pārbūve, iegādātas jaunas ražošanas iekārtas, kas atbilst Eiropas standartiem. Īpaša uzmanība tika pievērsta darbinieku kvalifikācijas paaugstināšanai.

2005. gads – atklāta akcīzes preču noliktava Rīgā.

2007. gads – dibināts meitas uzņēmums “Harbour Enterprise OÜ” Tallinā, Igaunijā. Pamatdarbības virziens – kuģu glābšanas līdzekļu pārbaude. Uzņēmumā tika ieviesta ISO 9001: 2000 Kvalitātes sistēma. Tas saņēma Igaunijas Jūras administrācijas un Jūras Starptautisko reģistru sertifikātus. 

– dibināts uzņēmums Harbour Enterprise UAB Klaipēdā, Lietuva. Darbības virziens – kuģu apkalpes apgāde ar pārtikas produktiem, akcīzes precēm un materiāltehniskajām precēm, darbs mārketinga jomā kuģu glābšanas līdzekļu atestācijai Lietuvas tirgū. 

– izveidota Harbour Enterprise SIA filiāle Liepājā, filiāles darbības joma – kuģu apkalpes apgāde ar pārtikas produktiem, akcīzes precēm un materiāltehniskajām precēm, kuģu ugunsdrošības un glābšanas līdzekļu pārbaude. Filiāle saņem Latvijas jūras administrācijas un Jūras Starptautisko reģistru apstiprinājumu.

2008. gads – Harbour Enterprise SIA uzsāka darbu Ventspilī. Darbības virziens – kuģu apkalpes apgāde ar pārtikas produktiem, akcīzes precēm un materiāltehniskajām precēm, darbs mārketinga jomā kuģu glābšanas līdzekļu atestācijai Ventspils ostā.

2009. gads – uzņēmumu grupā tika veikta atkārtota atestācija saskaņā ar ISO 9001: 2008 Kvalitātes sistēmu.

2010. gads – atvērtas akcīzes preču noliktavas Klaipēdā un Liepājā.

2011. gads – saņemts Deckma GmbH apstiprinājums dūmu noteikšanas un ugunsdzēsības signalizācijas sistēmu pārbaudei.

2012. gads – saņemta atestācija par tiesībām veikt mēriekārtu – portatīvie gāzes analizatori un stacionārās gāzes detektoru sistēmas – apkopi.

2014. gads – tika noorganizēta IMO simbolu un drošības zīmju ražošana.

2018. gads – uzņēmumu grupā tika veikta atkārtota atestācija saskaņā ar ISO 9001: 2015 Kvalitātes sistēmu.

Šobrīd Harbour Enterprise uzņēmumu grupā veiksmīgi strādā ap 40 cilvēku.

bottom of page