Tuletõrjeseadmed

Tulekustutid, Statsionaarsed süsteemid, Hingamisaparaadid

Tulekustutid

Statsionaarsed süsteemid

Hingamisaparaadid

Muu varustus

Tuletõrjeseadmed

SOLAS konventsiooni, päästevahendite koodeksi ja IMO resolutsioonide alusel teostavad kontserni Harbour Enterprisekõrgesti kvalifitseeritud töötajad kvaliteetselt ja operatiivselt remondi- ja hooldustööde kompleksi järgmistele tuletõrjeseadmetele ja –süsteemidele:

 • Igat tüüpi kaasaskantavad tulekustutid;
 • Statsionaarsed tulekustutussüsteemid;
 • Hingamisaparaadid, evakuatsioonimaskid ja nende balloonid;
 • Tuletõrjuja kostüümid;
 • Tuletõrjevoolikud;
 • Tulekustutusvedelike laboratoorne analüüs;
 • Laevakompressoritest võetud õhuproovide analüüs.

Tellimusi võetakse vastu ja neid täidetakse 24 tundi ööpäevas, 7 tundi nädals ja 365 päeva aastas.

Meie ladudes Riias, Liepājas ja Tallinnas on alati olemas uued kaasaegsed tuletõrjeseadmed Euroopa suurimatelt tootjatelt:


 • Kaasaskantavad tulekustutid (pulber-, vaht-, süsihape);
 • Tulekustutussüsteemide varuosad (voolikud, balloonid, klapid, manomeetrid jm);
 • Erinevat marki hingamisaparaadid ja nende varuosad.
 • Erinevat marki evakuatsioonimaskid ja nende varuosad;
 • Tuletõrjuja varustuse komplektid;
 • Vahutekitajad ja muud tulekustutusained;
 • Kaasaskantavad kompressorid ja nende varuosad.