Veeskamisseadmed

Laevade veeskamine seadmete hooldust ja teenindust.

Veeskamisseadmed

Meie ettevõte teostab laevade veeskamisseadmete hooldust ja teenindust. 

Töid teostatakse SOLAS konventsiooni, päästevahendite koodeksi ja resolutsioonide nr 1206/1 ja 1277 alusel.

Iga-aastane veeskamisseadmete ülevaatus hõlmab järgmisi töid:

 • Taavetite konstruktsioonide ülevaatus;
 • Trosside ja haakide ülevaatus;
 • Elektrisüsteemide ülevaatus;
 • Energiasalvestussüsteemide ülevaatus;
 • Hüdraulikasüsteemide ülevaatus.

Iga-aastane veeskamisseadmete vintside ülevaatus hõlmab järgmisi töid:Pidurdusmehhanismide ülevaatus;
 • Kaugjuhtimissüsteemi ülevaatus;
 • Elektrisüsteemide ülevaatus;
 • Vintside kinnitusaluste ja korpuste ülevaatus;
 • Vintside pidurdusmehhanismide dünaamiliste katsetuste läbiviimine;
 • Erinevate mehhanismide rikete avastamine ja remont.

Eespool toodud seadmete 5-aastane ülevaatus hõlmab täiendavalt:

 • Vintside pidurdusmehhanismide dünaamiliste koormustestide läbiviimist;
 • Konstruktsioonide staatilisi katsetusi;
 • Peelestike ja muu taglase vahetust (ei kuulu 5-aastase ülevaatuse hulka);

Tööde teostamiseks on rahvusvaheliste klassifikatsiooniühingute ja siseriiklike veeteede ametite luba.Meie töötajate käsutuses on kõik vajalikud kaasaegsed seadmed, samuti veekindlad kotid koormustestide läbiviimiseks.

Teenust osutatakse 24 tundi ööpäevas, 7 päeva nädalas ja 365 päeva aastas.