Muu varustus

Taglastusseadmed ja isiklikud päästevahendid

Muu päästevarustus

Kontsern Harbour Enterprise osutab ka kompleksteenindust järgmistele laeva taglaseseadmetele ja individuaalsetele päästevahenditele:

 • Lootsi- ja tormiredelid;
 • Kentlid muusingutega;
 • Päästevööd ja -süsteemid;
 • Julgestustrossid, köied, karabiinid;
 • Mehaanilised talid;
 • Täispuhutavad päästevestid;
 • Jäigad päästevestid ja -rõngad;
 • Termokostüümid;
 • Nahapinna- ja termokaitsevahendid;
 • Dielektrilised vahendid.

Tööde teostamiseks on rahvusvaheliste klassifikatsiooniühingute ja siseriiklike veeteede ametite luba.

Meie ladudes Riias, Liepājas ja Tallinnas on alati olemas uued kaasaegsed päästevahendid Euroopa suurimatelt tootjatelt:

 • Individuaalsed päästevahendid (päästerõngad, -vestid, termokostüümid, keemiakaitseülikonnad ja nende komponendid);
 • Pürotehnilised tooted ja signaalvahendid.

Teenust osutatakse ja varustatakse 24 tundi ööpäevas, 7 päeva nädalas ja 365 päeva aastas.