Päästevahendid

Päästevarustuse ja -süsteemide hooldus

Päästeparved

Pääste- ja valvepaadid

Veeskamisseadmed

Muu varustus

Päästevahendid

SOLAS konventsiooni, rahvusvahelise päästevahendite koodeksi ja IMO resolutsioonide alusel teostavad kontserni Harbour Enterprise kõrgesti kvalifitseeritud töötajad kvaliteetselt ja operatiivselt hooldustööde kogumi järgmistele päästevahenditele ja –süsteemidele:

 • Päästeparved kaubalaevastikule;
 • Päästeparved jahtidele ja kaatritele;
 • Mereevakuatsioonisüsteemid (MES);
 • Hüdrostaatilised seadmed;
 • Täispuhutavad päästevestid;
 • Pääste- ja valvepaadid;
 • Veeskamisseadmed ja kraanad;
 • Päästerõngad ja -vestid;
 • Termokostüümid;
 • Lootsi- ja tormiredelid;
 • Nahapinna- ja termokaitsevahendid;
 • Dielektrilised vahendid;
 • Turvasüsteemid.

Tellimusi võetakse vastu ja täidetakse 24 tundi ööpäevas, 7 päeva nädalas ja 365 päeva aastas.

Meie ladudes Riias, Liepājas ja Tallinnas on alati olemas uued kaasaegsed päästevahendid Euroopa suurimatelt tootjatelt:

 • Päästeparved ja nende komponendid;
 • Individuaalsed päästevahendid (päästerõngad, -vestid, termokostüümid ja nende komponendid);
 • Pürotehnilised tooted ja signaalvahendid.